NAJAVE

dr. sc. Goran Belamarić
Docent


KONTAKT

E-mail
goran.belamaric@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 411
Department
Zavod za nautiku

ŽIVOTOPIS

CV English
Download

Kod Kolegij Studij
PFN302 Rukovanje teretom I PN-B, 3 sem.
PFN302 Rukovanje teretom I PTJM-M, 1 sem.
PFN303 Rukovanje teretom II PN-B, 4 sem.
PFN305 Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tehnologija IK-B, 1 sem.
PFN305 Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tehnologija PSP-B, 6 sem.
PFN307 Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta IK-B, 2 sem.
PFN307 Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta PSP-B, 6 sem.
PFP303 Rukovanje teretom II PTJM-M, 2 sem.
PFN317 Poznavanje broda i tereta PM-B, 1 sem.
PFN006 Mornarske vještine II PN-B, 4 sem.
PFN317 Poznavanje broda i tereta PTJM-B, 1 sem.
PFN316 Upravljanje sigurnošću i rizik u pomorstvu PN-B, 6 sem.
PFN320 Pregled i nadzor broda PN-M, 2 sem.
PFN110 Planiranje putovanja PN-B, 5 sem.