NAJAVE

Luka Mudronja
Predavač


KONTAKT

E-mail
luka.mudronja@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 412
Department
Zavod za nautiku

ŽIVOTOPIS

CV Hrvatski
Download
CV English
Download

Kod Kolegij Studij
PFS122 Sredstva pomorskog prometa I PN-B, 1 sem.
PFS122 Sredstva pomorskog prometa I PTJM-B, 3 sem.
PFS124 Hidrodinamika broda PN-M, 4 sem.