NAJAVE

Danijel Pušić
Viši predavač


KONTAKT

E-mail
danijel.pusic@pfst.hr
Department
Zavod za nautiku

Kod Kolegij Studij
PFN001 Poznavanje broda i plovidbe PN-B, 1 sem.
PFN106-116253 Elementi plovidbe PTJM-B, 2 sem.
PFN104 Navigacijski integrirani sustavi PN-B, 6 sem.
PFN216 Pomorski nautički inženjering PTJM-B, 6 sem.
PFN101 Terestrička navigacija PN-B, 3 sem.
PFN103 Astronomska navigacija PN-B, 4 sem.
PFN103 Astronomska navigacija PTJM-M, 2 sem.