NAJAVE

Marina Laušić
Asistent


KONTAKT

E-mail
msarac@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 312
Department
Katedra za opće i zajedničke predmete

Kod Kolegij Studij
PFP111 Matematika I BS-B, 1 sem.
PFP311 Matematika I PN-B, 1 sem.
PFP112 Matematika II BS-B, 2 sem.
PFP312 Matematika II PN-B, 2 sem.