NAJAVE

dr. sc. Đorđe Dobrota
Predavač


KONTAKT

E-mail
djordje.dobrota@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 407
Department
Zavod za brodostrojarstvo

ŽIVOTOPIS

CV Hrvatski
Download
CV English
Download

Kod Kolegij Studij
PFS104 Tehnička mehanika II BS-B, 2 sem.
PFS111 Mehanizmi i vibracije BS-B, 5 sem.
PFS208 Brodski energetski sustavi PM-B, 5 sem.
PFS208 Brodski energetski sustavi PN-B, 2 sem.
PFS208 Brodski energetski sustavi PSP-B, 6 sem.
PFS223 Brodska hidraulika i pneumatika BS-B, 5 sem.
PFS224 Elementi brodske hidraulike i pneumatike IK-B, 1 sem.
PFS231-159645 Upravljanje rizicima BS-M, 2 sem.
PFS239 Hidraulički pneumatski sustavi PEIT-M, 3 sem.
PFN111 Stručna praksa PM-B, 5 sem.
PFN111 Stručna praksa IK-B, 1 sem.
PFN112 Plovidbena praksa IK-B, 2 sem.
PFN112 Plovidbena praksa PN-B, 6 sem.
PFN112 Plovidbena praksa PSP-B, 6 sem.