NAJAVE

Helena Ukić Boljat
Asistent


KONTAKT

E-mail
helena.ukic@pfst.hr
Department
Zavod za menadžment pomorskih tehnologija

Nema pripadajućih kolegija.