NAJAVE

Zaloa Sanchez Varela
Asistent


KONTAKT

E-mail
zsanchezv@pfst.hr
Department
Zavod za nautiku

Kod Kolegij Studij
PFN302 Rukovanje teretom I PN-B, 3 sem.
PFN303 Rukovanje teretom II PN-B, 4 sem.