NAJAVE

Ph.d Pero Vidan
Izvanredni profesor


KONTAKT

E-mail
pero.vidan@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 206
Department
Zavod za nautiku

ŽIVOTOPIS

CV English
Download

ZNANSTVENI I STRUČNI RAD

Popis radova
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=288456

Kod Kolegij Studij
PFN201 Sigurnost na moru PN-B, 3 sem.
PFN203 Istraživanje pomorskih nezgoda i upravljanje rizikom BS-M, 3 sem.
PFN204 Spašavanje na moru PN-M, 4 sem.
PFN204 Spašavanje na moru PSP-M, 3 sem.
PFN204 Spašavanje na moru IK-B, 1 sem.
PFN314 Organizacija rada i upravljanje na brodu BS-B, 6 sem.
PFN314 Organizacija rada i upravljanje na brodu PEIT-B, 3 sem.
PFN314 Organizacija rada i upravljanje na brodu IK-B, 1 sem.
PFP146 Pomorska prometna politika PM-M, 3 sem.
PFN203 Istraživanje pomorskih nezgoda i upravljanje rizikom PN-M, 3 sem.
PFN201 Sigurnost na moru PEIT-B, 6 sem.
PFN200 Sigurnost na moru BS-B, 4 sem.
PFN314 Organizacija rada i upravljanje na brodu PN-B, 5 sem.