NAJAVE

Dario Medić
Asistent


KONTAKT

E-mail
dmedic@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 429
Department
Zavod za nautiku

Kod Kolegij Studij
PFN003 Elektronički navigacijski uređaji PN-B, 3 sem.
PFN003 Elektronički navigacijski uređaji PM-B, 3 sem.
PFN003 Elektronički navigacijski uređaji PTJM-B, 3 sem.
PFN102 Elektronička navigacija IK-B, 2 sem.
PFN102 Elektronička navigacija PN-B, 4 sem.
PFN102 Elektronička navigacija PSP-B, 5 sem.
PFN105 Tehnika rukovanja brodom IK-B, 2 sem.
PFN105 Tehnika rukovanja brodom PN-B, 4 sem.
PFN105 Tehnika rukovanja brodom PSP-B, 5 sem.
PFN110 Planiranje putovanja PN-B, 5 sem.