NAJAVE

Katja Božić
Asistent


KONTAKT

E-mail
katja.bozic@plovput.hr
Department
Zavod za nautiku

Nema pripadajućih kolegija.