NAJAVE

Neven Šipić
Asistent


KONTAKT

E-mail
neven_sipic@yahoo.com
Department
Katedra za pomorske tehnologije jahta i marina

Nema pripadajućih kolegija.