NAJAVE

Zrinka Hrvoj
Asistent


KONTAKT

E-mail
zrinkahrvoj@yahoo.com
Department
Katedra za pomorske tehnologije jahta i marina

Nema pripadajućih kolegija.