NAJAVE

Stjepan Pavičić
Asistent


KONTAKT

E-mail
spavicic2@pfst.hr
Department
Zavod za nautiku

Kod Kolegij Studij
PFE301 Pomorske komunikacije PM-B, 5 sem.
PFE301 Pomorske komunikacije PN-B, 3 sem.