NAJAVE

Ivan Rešetar
Asistent


KONTAKT

E-mail
iresetar@pfst.hr
Department
Zavod za pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije

Kod Kolegij Studij
PFE202 Brodska elektrotehnika i elektronika PN-B, 1 sem.
PFE216 Energetska elektronika PEIT-B, 4 sem.
PFP404 Inženjerska fizika PM-B, 1 sem.
PFP404 Inženjerska fizika PTJM-B, 2 sem.
PFE224 Brodska energetska elektronika BS-B, 6 sem.