NAJAVE

Slaven Sučević
Predavač


KONTAKT

E-mail
slaven.sucevic@pfst.hr
Department
Zavod za nautiku

Kod Kolegij Studij
PFN002 Temeljna sigurnost i prva pomoć PN-B, 2 sem.