NAJAVE

Ajka Relja
Asistent


KONTAKT

E-mail
ajka.relja@gmail.com
Department
Katedra za opće i zajedničke predmete

Kod Kolegij Studij
PFP311 Matematika I PN-B, 1 sem.
PFP312 Matematika II PN-B, 2 sem.