NAJAVE

Tonći Ćurković
Asistent


KONTAKT

E-mail
tcurkov@pfst.hr
Department
Zavod za pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije

Nema pripadajućih kolegija.