NAJAVE

Katarina Đerek
Asistent


KONTAKT

E-mail
katarina123@pfst.hr
Department
Katedra za pomorske tehnologije jahta i marina

Nema pripadajućih kolegija.