NAJAVE

Ivica Skoko
Asistent


KONTAKT

E-mail
iskoko7@pfst.hr
Department
Zavod za menadžment pomorskih tehnologija

Nema pripadajućih kolegija.