NAJAVE

dr. sc. Vice Mihanović
Asistent


KONTAKT

E-mail
vmihanovi@pfst.hr
Department
Zavod za menadžment pomorskih tehnologija

Nema pripadajućih kolegija.