NAJAVE

Srđan Kosmos
Asistent


KONTAKT

E-mail
skosmos@pfst.hr
Department
Katedra za opće i zajedničke predmete

Kod Kolegij Studij
PFN003 Elektronički navigacijski uređaji PN-B, 3 sem.