NAJAVE

Draško Jurišić
Asistent


KONTAKT

E-mail
jurisic.drasko@gmail.com
Department
Zavod za menadžment pomorskih tehnologija

Nema pripadajućih kolegija.