NAJAVE

Undergraduate Maritime Yacht and Marina Technologies

PTJM-B - Courses by semester
Code Course
 Undergraduate study PTJM-B, year 1, semester 1
PFP120 Primjena računala
PFP147 Tjelesna i zdravstvena kultura
PFP168 Njemački jezik I
PFP175 Pomorski engleski I
PFP185 Talijanski jezik I
PFS126 Konstrukcija, otpor i propulzija jahti
PFP111 Matematika I
PFN007 Prva pomoć
PFN317 Poznavanje broda i tereta
PFP143 Psihosociologija
PFN212-116255 Pomorska meteorologija
PFN002-128132 Temeljna sigurnost
213541 Medicina za nautičare
PFN205 Zaštita mora i morskog okoliša
 Undergraduate study PTJM-B, year 1, semester 2
PFP107 Njemački jezik II
PFP128 Pomorsko pravo I
PFP132 Trgovačko pravo
PFP138 Pomorska geografija
PFP121 Komunikologija
PFP147 Tjelesna i zdravstvena kultura
PFP176 Pomorski engleski II
PFP184 Talijanski jezik II
PFS226 Sustavi jahte I
PFP404 Inženjerska fizika
PFP112 Matematika II
PFN106-116253 Elementi plovidbe
 Undergraduate study PTJM-B, year 2, semester 3
PFP108 Njemački jezik III
PFP147 Tjelesna i zdravstvena kultura
PFP148 Sportovi na vodi
PFP181 Pomorski engleski III
PFP187 Talijanski jezik III
PFP226 Menadžment u nautičkom turizmu
PFS122 Sredstva pomorskog prometa I
PFN003 Elektronički navigacijski uređaji
PFN201 Sigurnost na moru
PFN207 Ekologija mora
 Undergraduate study PTJM-B, year 2, semester 4
PFP147 Tjelesna i zdravstvena kultura
PFP169 Njemački jezik IV
PFP182 Pomorski engleski IV
PFP188 Talijanski jezik IV
PFP227 Menadžment i poslovanje marina
PFS123 Sredstva pomorskog prometa II
PFS227 Sustavi jahte II
PFP130-128111 Pomorsko pravo II
PFN005 Vještine rada na brodu
 Undergraduate study PTJM-B, year 3, semester 5
PFP116 Statistika
PFP160 Pomorski engleski V
PFP202 Ekonomika brodarstva
PFP215 Elektroničko poslovanje
PFP220 Računovodstvo i financije I
PFP403 E-učenje
PFP109 Njemački jezik V
PFP183 Talijanski jezik V
PFP409 Stručna praksa u pomorskom gospodarstvu
PFE301 Pomorske komunikacije
PFN107 Jedrenje i mornarske vještine I
PFN111 Stručna praksa
 Undergraduate study PTJM-B, year 3, semester 6
PFN401 Završni rad
PFP161 Pomorski engleski VI
PFP221 Računovodstvo i financije II
PFS219 Terotehnologija
PFP231-128373 Sustavi pomorskog turizma
PFP110-142565 Njemački jezik VI
PFP186 Talijanski jezik VI
PFP223-172943 Marketing u pomorstvu
PFN108 Jedrenje i mornarske vještine II
PFN216 Pomorski nautički inženjering