NAJAVE

Zoran Mikelić
Predavač


KONTAKT

E-mail
zoran.mikelic@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 426
Department
Zavod za nautiku

Kod Kolegij Studij
PFN308 Tehnologija putničkog prijevoza PN-B, 6 sem.
PFN308 Tehnologija putničkog prijevoza PSP-B, 5 sem.
PFN308 Tehnologija putničkog prijevoza PTJM-M, 2 sem.
PFS229 Rad na simulatoru i plovidbena praksa I BS-B, 5 sem.
PFS230 Rad na simulatoru i plovidbena praksa II BS-B, 6 sem.
PFN002 Temeljna sigurnost i prva pomoć PN-B, 2 sem.
PFE222 Rad na simulatoru i plovidbena praksa IK-B, 1 sem.
PFN003 Elektronički navigacijski uređaji PN-B, 3 sem.
PFN003 Elektronički navigacijski uređaji PM-B, 3 sem.
PFN003 Elektronički navigacijski uređaji PTJM-B, 3 sem.
PFN111 Stručna praksa PN-B, 5 sem.
PFN111 Stručna praksa PTJM-B, 5 sem.
PFN102 Elektronička navigacija IK-B, 2 sem.
PFN102 Elektronička navigacija PN-B, 4 sem.
PFN102 Elektronička navigacija PSP-B, 5 sem.
PFN102 Elektronička navigacija IK-B, 1 sem.
PFN111 Stručna praksa PM-B, 5 sem.
PFN111 Stručna praksa IK-B, 1 sem.
PFN112 Plovidbena praksa IK-B, 2 sem.
PFN112 Plovidbena praksa PSP-B, 6 sem.