NAJAVE

Dean Sumić
Predavač


KONTAKT

E-mail
dean.sumic@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 419
Department
Zavod za nautiku

ŽIVOTOPIS

CV Hrvatski
Download
CV English
Download

Kod Kolegij Studij
PFE301 Pomorske komunikacije PM-B, 5 sem.
PFE301 Pomorske komunikacije PN-B, 3 sem.
PFE301 Pomorske komunikacije PSP-B, 5 sem.
PFE301 Pomorske komunikacije PTJM-B, 5 sem.
PFE302 Pomorske komunikacije PEIT-B, 4 sem.
PFE303 Pomorske komunikacije II IK-B, 1 sem.