NAJAVE

Jelena Žanić-Mikuličić
Predavač


KONTAKT

E-mail
jzanic@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 432
Department
Katedra za pomorske tehnologije jahta i marina

Kod Kolegij Studij
PFP151 Pomorski engleski I PEIT-B, 1 sem.
PFP152 Pomorski engleski II PEIT-B, 2 sem.
PFP154 Pomorski engleski III PEIT-B, 3 sem.
PFP155 Pomorski engleski IV PEIT-B, 4 sem.
PFP158 Engleski jezik V PSP-B, 5 sem.
PFP160 Pomorski engleski V PTJM-B, 5 sem.
PFP161 Pomorski engleski VI PTJM-B, 6 sem.
PFP171 Pomorski engleski I PN-B, 1 sem.
PFP172 Pomorski engleski II PN-B, 2 sem.
PFP171 Pomorski engleski I PM-B, 1 sem.
PFP172 Pomorski engleski II PM-B, 2 sem.
PFP175 Pomorski engleski I PTJM-B, 1 sem.
PFP176 Pomorski engleski II PTJM-B, 2 sem.
PFP177 Pomorski engleski III PN-B, 3 sem.
PFP179 Pomorski engleski III PM-B, 3 sem.
PFP180 Pomorski engleski IV PM-B, 4 sem.
PFP181 Pomorski engleski III PTJM-B, 3 sem.
PFP182 Pomorski engleski IV PTJM-B, 4 sem.
PFP228 Razvoj pomorskog turizma IK-B, 1 sem.
PFP231-128373 Sustavi pomorskog turizma PTJM-B, 6 sem.