NAJAVE

dr. sc. Nikola Mandić
Izvanredni profesor


KONTAKT

E-mail
nikola.mandic@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 207
Department
Katedra za opće i zajedničke predmete

Kod Kolegij Studij
PFN313 Pomorske agencije i otpremništvo PN-B, 5 sem.
PFN313 Pomorske agencije i otpremništvo PSP-B, 5 sem.
PFP128-92838 Pomorsko pravo PEIT-B, 4 sem.
PFP128 Pomorsko pravo I PM-B, 2 sem.
PFP128 Pomorsko pravo I PN-B, 2 sem.
PFP128 Pomorsko pravo I PTJM-B, 2 sem.
PFP129 Pomorsko pravo i havarije BS-B, 5 sem.
PFP130-128111 Pomorsko pravo II PM-B, 3 sem.
PFP130 Pomorsko imovinsko pravo IK-B, 1 sem.
PFP130 Pomorsko imovinsko pravo PTJM-M, 2 sem.
PFP132 Trgovačko pravo PM-B, 6 sem.
PFP132 Trgovačko pravo PN-B, 6 sem.
PFP133 Prometno pravo PN-M, 1 sem.
PFP135 Transportno osiguranje PM-M, 2 sem.
PFP135 Transportno osiguranje PN-M, 2 sem.
PFP135 Transportno osiguranje PTJM-M, 2 sem.
PFP222 Ugovaranje u pomorstvu PN-M, 3 sem.
PFP222 Ugovaranje u pomorstvu PTJM-M, 4 sem.
PFP130-128111 Pomorsko pravo II PTJM-B, 4 sem.
PFP130-128111 Pomorsko pravo II PN-B, 3 sem.
PFN313 Pomorske agencije i otpremništvo PM-B, 5 sem.
PFP222 Ugovaranje u pomorstvu PM-M, 3 sem.