NAJAVE

dr. sc. Frane Mitrović
Izvanredni profesor


KONTAKT

E-mail
frane.mitrovic@pfst.hr
Department
Katedra za pomorske tehnologije jahta i marina

Kod Kolegij Studij
PFP191 Ekonomika brodarstva PM-B, 4 sem.
PFP201 Ekonomika pomorstva IK-B, 1 sem.
PFP202 Ekonomika brodarstva PN-B, 5 sem.
PFP202 Ekonomika brodarstva PSP-B, 6 sem.
PFP206 Menadžment u brodarstvu i lukama PM-B, 2 sem.
PFP217 Financiranje u brodarstvu BS-M, 3 sem.
PFP217 Financiranje u brodarstvu PM-B, 5 sem.
PFP217 Financiranje u brodarstvu PN-M, 1 sem.