NAJAVE

Marijan Zujić
Viši predavač


KONTAKT

E-mail
marijan.zujic@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 429
Department
Zavod za nautiku

Kod Kolegij Studij
PFP138-119770 Tereti u pomorskom prometu PM-B, 2 sem.
PFN317 Poznavanje broda i tereta PM-B, 1 sem.
PFN005 Vještine rada na brodu PN-B, 4 sem.
PFN005 Vještine rada na brodu PM-B, 4 sem.
PFN005 Vještine rada na brodu PTJM-B, 4 sem.
PFN105 Tehnika rukovanja brodom IK-B, 2 sem.
PFN105 Tehnika rukovanja brodom PN-B, 4 sem.
PFN105 Tehnika rukovanja brodom PSP-B, 5 sem.
PFN105 Tehnika rukovanja brodom IK-B, 1 sem.
PFN110 Planiranje putovanja PN-B, 5 sem.
PFN110 Planiranje putovanja IK-B, 1 sem.