NAJAVE

Tehnologija prijevoza tekućih tereta

Code:
PFN304
Study/semester:
  • PSP-B - semester 5
Lecture Excercise ECTS points
45 30 6
Kompetencije koje se stječu
Poznavanje specifičnosti tehnologije prijevoza tekućih tereta morem. Poznavanje međunarodnih propisa, pravilnika, preporuka i standarda koji se odnose na tehnologiju prijevoza tekućih tereta. Komercijalno i tehničko upravljanje brodovima za prijevoz tekućih tereta te njihova karakteristična tržišta.
Preduvjeti za upis
Sredstva pomorskog prometa, Tereti u pomorskom preometu, Rukovanje teretom
Sadržaj

Povijesni razvoj prijevoza tekućih tereta morem. Međunarodni propisi, pravilnici, preporuke i standardi koji se odnose na tehnologiju prijevoza tekućih tereta. Načela i postupci prije ukrcaja, ukrcaj, za vrijeme prijevoza i iskrcaja navedenih tereta. Komercijalno i tehničko upravljanje brodovima za prijevoz tekućih tereta te njihova karakteristična tržišta.

Recommended literature

1.   Komadina, P.: Tankeri, Pomorski fakultet Rijeka, Rijeka, 1994. 2.   Martinović D., Stanković P.: Sustav inertnog plina, Pomorski fakultet, Rijeka, 1997.

Additional literature

1.   Martinović D., Stanković P.: Pranje tankova sirovom naftom, Pomorski fakultet, Rijeka, 1996.Baptist, C: Tanker Handbook for Deck Officers, Brown, Soon, & Ferguson, LTD Glasgow 1993. 2.   International Chamber of Shipping: International Safetv Guide for Oil Tankers & Terminals, Witherby & Co. LTD., London 1996. 3.   Grupa autora: Prijevoz kemijskim tankerima, Pomorski fakultet, Rijeka, 1997. 4.   Grupa autora: Prijevoz ukapljenih plinova morem, Pomorski fakultet, Rijeka, 1992.

Način ocjenjivanja
- Download