NAJAVE

Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tehnologija

Code:
PFN305
Study/semester:
 • PSP-B - semester 6
Lecture Excercise ECTS points
45 30 6
Ishodi učenja
Planirani ishodi učenja

1. objasniti podjelu i obilježja kontejnerskih brodova

2. definirati podjelu i obilježja kontejnera, te relevantne pravilnike i standarde koji se odnose na prijevoz kontejnera morem.

3. definirati obilježja i specifičnosti ro –ro prijevoza morem

4. objasniti komercijalno i tehničko upravljanje brodovima za prijevoz kontejnera i ro –ro brodova

5. objasniti načela i postupke pri prekrcaju, slaganju, učvršćivanju tereta na brodovima za prijevoz kontejnera i ro – ro brodovima.

6. opisati kontejnerske i ro – ro terminale

7. definirati mogući trend razvoja kontejnerske i ro – ro tehnologije

Student se uvodi u bitne elemente kontejnerskog i Ro-Ro prijevoza tereta morem, te se opisuju i obrađuju tehničko-tehnološki i komercijalni aspekti kontejnerizacije i Ro-Ro tehnologije na moru.

Kompetencije koje se stječu
Sposobnost tehnološkog , tehničkog i komercijalnog upravljanja procesima prijevoza tereta kontejnerskim i Ro-Ro brodovima.
Preduvjeti za upis
Sredstva pomorskog prometa, Tereti u pomorskom prometu I & II, Rukovanje teretom I & II, Tereti u pomorskom prometu
Sadržaj

Okvirni sadržaj kolegija

 1. Povijesni razvoj prijevoza kontejnera.
 2. Podjela i relevantne karakteristike kontejnerskih brodova.
 3. Pravilnici , preporuke i standardi koji se odnose na prijevoz kontejnera.
 4. Podjela , vrste i karakteristike kontejnera.
 5. Komercijalno upravljanje brodovima za prijevoz kontejnera.
 6. Tehničko upravljanje brodovima za prijevoz kontejnera.
 7. Logistička podrška kontejnerskim brodovima s kopna.
 8. Načela i postupci kod ukrcaja, slaganja, učvrščivanja i prijevoza tereta kontejnerskim brodovima.
 9. Kontejnerski terminali.
 10. Trend razvoja i perspektiva kontejnerske tehnologije.
 11. Povijesni razvoj brodova za prijevoz Ro-Ro jedinica.
 12. Karakteristike Ro-Ro brodova i Ro-Ro jedinica.
 13. Komercijalno upravljanje brodovima za prijevoz Ro-Ro jedinica i njihova karakteristična tržišta.
 14. Međunarodni propisi koji se odnose na prijevoz Ro-Ro jedinica.
 15. Načela i postupci kod ukrcaja, učvrščivanja i prijevoza Ro-Ro tereta Ro-Ro brodovima.
 16. Trend razvoja i perspektiva Ro-Ro tehnologije.

Nastava iz „Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tehnologija“ izvodi se na temelju knjiga iz preporučene i dopunske literature navedene u Izvedbenom programu „Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tehnologija“, te priručnika koje ćete po potrebi dobiti od predmetnog nastavnika tijekom izvođenja redovitih predavanja i vježbi, a obuhvaćaju planirane teme iz teoretskog i praktičnog dijela kolegija.

Stećena teorijska znanja, studenti će razraditi tijekom vježbi na simulatorima i aplikativnim programima stabiliteta za kontejnerske i ro-ro brodove.

Pri izvođenju teorijskog i praktičnog dijela nastave, studentima će se prenijeti iskustva nastavnika u pripremi broda za ukrcaj, iskrcaj kao i održavanje sigurnosti broda tijekom putovanja, te pravila (lokalna i međunarodna) koja se obavezno primjenjuju kod prijevoza različitih tereta morem.

 

Recommended literature
 1. D. Vranić i S. Kos: Prijevoz kontejnera brodom I & II. Pomorski fakultet u Rijeci, 2006 / 2008.
 2. P. Komadina: Brodovi multimodalnog transportnog sustava. Pomorski fakultet u Rijeci, 1998.
 3. B. Dragovic: Integralni transportni sistemi - Suvremene tehnologije u pomorstvu i transportu, 2003.
 4. GDV - Die Deutchen Veicherer, CONTAINER HANDBOOK, Cargo loss and prevention information from German Marine Insurers, GDV Berlin 2010.
Additional literature

 

 1. D. Vranić: Tereti u pomorskom prijevozu. VPŠ, Rijeka 2000.
 2. I. Markovina: Nove tehnologije prijevoza, ŠK, Zagreb, 1990.
 3. POMORSKA ENCIKLOPEDIJA, Zagreb, 1989.
 4. R. Pearson: Container ship and shipping, Fairplay Publications, London, 1988.
 5. G. Van den Burg: Containerisation: a modem transport system, 2002.
 6. R. Murno-Smith: Merchant ships typs, Marine Media Management Limited Corp. London. 1975.
 7. Container Ships Trends and Prospects, London, 1992
 8. Cargo Securing Manual
 9. SOLAS
 10. G. Van den Burg : Containerisation – a modern transport system , Hutchinson, London , 1969.
 11. Murno-Smith R. : Merchant ships typs , Marine Media Management Limited , London,
Način ocjenjivanja
- Download