NAJAVE

Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta

Code:
PFN307
Study/semester:
  • PSP-B - semester 6
Lecture Excercise ECTS points
30 30 5
Ishodi učenja

Planirani ishodi učenja

Znati specifičnosti tehnologije prijevoza rasutih, generalnih i specijalnih tereta; poznavati međunarodne propise, pravilnike, preporuke i standarde koji se odnose na tehnologiju

prijevoza ovih tereta; poznavati načela komercijalnog i tehničkog upravljanja brodovima te njihovih karakterističnih tržišta kao i znati specifična načela ukrcaja/iskrcaja i prijevoza

navedenih tereta. Planirani ishodi učenja trebaju biti zadovoljeni za:

1. tehnologiju i specifičnosti prijevoza rasutih tereta morem

2. tehnologiju i specifičnosti prijevoza generalnih tereta morem

3. tehnologiju i specifičnosti prijevoza suhih opasnih tereta morem (pakiranih i rasutih)

4. tehnologiju i specifičnosti prijevoza teških tereta morem

5. tehnologiju i specifičnosti prijevoza hlađenih tereta morem

Kompetencije koje se stječu
Poznavanje specifičnosti tehnologije prijevoza rasutih i specijalnih tereta morem, u skladu s zahtjevima i preporukama STCW konvencije. Poznavanje komercijalnog i tehničkog upravljanja brodova za prijevoz rasutih i specijalnih tereta te njihova karakteristična tržišta.
Preduvjeti za upis
Sredstva pomorskog prometa I & II, Tereti u pomorskom prometu I & II, Rukovanje teretom I & II
Sadržaj

Povijesni razvoj prijevoza rasutih i specijalnih tereta morem. Međunarodni propisi, pravilnici, preporuke i standardi koji se odnose na tehnologiju prijevoza rasutih i specijalnih

tereta. Podjela brodova za prijevoz rasutih, generalnih i specijalnih tereta, konstrukcija i opremanje. Načela i postupci prije ukrcaja, ukrcaj, za vrijeme prijevoza i iskrcaja navedenih

tereta. Komercijalno i tehničko upravljanje brodovima za prijevoz rasutih, generalnih i specijalnih tereta te njihova karakteristična tržišta. Prikaz i način vođenja dokumentacije

vezane za poslovanje brodara za prijevoz navedenih tereta. Prikaz brodske dokumentacije. Izrada plana ukrcaja, rasporeda ukrcaja i iskrcaja tereta.

Nastava iz „Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta“ izvodi se na temelju knjiga iz preporučene i dopunske literature navedene u Izvedbenom programu „Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta“, te priručnika koje ćete po potrebi dobiti od predmetnog nastavnika tijekom izvođenja redovitih predavanja i vježbi, a obuhvaćaju planirane teme iz teoretskog i praktičnog dijela kolegija.

Stećena teorijska znanja, studenti će razraditi tijekom vježbi na simulatorima i aplikativnim programima stabiliteta za specifičner tipove brodova.

Pri izvođenju teorijskog i praktičnog dijela nastave, studentima će se prenijeti iskustva nastavnika u pripremi broda za ukrcaj, iskrcaj kao i održavanje sigurnosti broda tijekom putovanja, te pravila (lokalna i međunarodna) koja se obavezno primjenjuju kod prijevoza različitih tereta morem.

 

Recommended literature
  1. D. Vranić: Tereti u pomorskom prijevozu, VPŠ, Rijeka, 2000.
  2. I. Buljan: Krcanje i slaganje tereta, Ognjen Prica, Zagreb, 1980.
  3. Capt. J.Isbester ExC FINI, Extra Master, Bulk Carrier Practice, The Nautical Institute, October 1993.
  4. Cargo Work For Maritime Operations, D.J. House(Formerly Kemp & Young’s Cargo Work), Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, Seventh edition 2005.
Additional literature
  1. D. Tinslev: Short Sea Bulk Trades, Fairplay Publications, UK, 1984.
  2. W. D. Evvart: Bulk Carriers, Fairplay Publications. London 1983.
  3. Bulk Carriers - Guidelines for Survevs, Assessment and Repairs of Huli Sructure, IACS 1995.
  4. I. C. Clark: The Management of Merchant Ship Stabilitv, Trim & Strength, The Nautical Institute, London, 2002.
Način ocjenjivanja
- Download