NAJAVE

Transportno osiguranje

Code:
PFP135
Study/semester:
  • PSP-B - semester 6
Lecture Excercise ECTS points
45 15 5
Ishodi učenja

Nakon uspješnog savladavanja kolegija student će biti u stanju koristiti se pravnim vrelima u slučaju potrebe pronalaženja odgovora na neko pravno pitanje, analizirati samostalno prijevozne isprave, prosuđivati odgovornost koja je na prijevozniku, ovladati znanjima koja će mu omogućiti argumentirano prezentirati ciljeve koje želi postići sklapanjem ugovora i sklapati samostalno ugovore o prijevozu i ugovore o osiguranju interesa brodara, prepoznajući eventualne odredbe koje bi bile nepovoljne i precizno postići ciljeve zbog kojih sklapa navedene ugovore.

Kompetencije koje se stječu
Upoznavanje s karakteristikama prijevoza stvari, pravnim vrelima, prijevoznim ispravama i načelima odgovornosti prijevoznika, te osnovama transportnog osiguranja, posebice osiguranja robe. Priprema studenata za samostalan rad na sklapanju ugovora o prijevozu i ugovora o osiguranju interesa brodara.
Sadržaj

Uloga prijevoza roba u međunarodnoj robnoj razmjeni. Prometni putevi i sredstva. Međunarodne prometne organizacije. Unifikacija transportnog prava. Pravna vrela. Pomorski transport - Pomorsko tržište. Vozarinske konferencije. Poslovi bookinga i charteringa. Vrste ugovora. Sklapanje ugovora. Obrasci ugovora o prijevozu. Transportno osiguranje. Osnovna obilježja transportnih osiguranja. Značajke ugovora o osiguranju. Isprave o sklopljenom ugovoru. Elementi ugovora o transportnom osiguranju. Vrste šteta. Upravljanje osiguranjem. Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom prijevozu. Osiguranje brodova - trup i stroj. P&I osiguranje. Osiguranje malih brodica i jahti. Osiguranje u vanjskoj trgovini. Osiguranje kredita, suosiguranje i reosiguranje.

Recommended literature

1.   Aržek, Z.: Transport i osiguranje, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2000.

2.   Pavić, D.: Pravo pomorskog osiguranja, Visoka pomorska škola, Split, 2004.

Additional literature

1. Pavić, D.: Pomorsko pravo, knjiga druga, Visoka pomorska škola, Split, 2002.

2. Perkušić, A.: Osnove građanskog prava, Pomorski fakultet u Splitu, Split, 2009.

Način ocjenjivanja
- Download