NAJAVE

Kultura i etika

Code:
PFP144
Study/semester:
  • PSP-B - semester 5
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 0 2
Kompetencije koje se stječu
Naučiti i pomoći studentima – budućim pomorcima – u kulturi odnošenja, prije svega, sa multikulturalnim i religiozno različitim skupinama ljudi s kojima će se u pomorskoj službi tijekom rada i života susretati. Osim ovih društvenih, kulturno-etičkih odnošaja, posebna pozornost posvećuje se odgovornom odnosu i djelovanju čovjeka spram mora i svemu što je čovjek stvorio vezano za more i morskom okolišu.
Sadržaj
Kultura odnošenja kao produkt razumnog i stvaralačkog odnosa čovjeka spram društvu i prirodi. Važnost etike i kulture odnošaja pojedinaca i pojedinih društvenih grupa unutar suvrmenog društva. Pomorci - specifičnost rada i života koje nosi njihov poziv – poznavanje kulturno-etičkih normi koje iziskuje rad u struci. Različitost kultura posade prepoznavanje i prihvaćanje različitosti. Usvajanje ekoloških normi suvremenog društva. U tom smislu veliku ulogu igra odgovorni rad i odnos pomorca prema prirodi. Njegovo kulturno-etičko ponašanje spram ekologije mora i morskog okolišabitni su za suvremeno društvo. Osnovni cilj je da student različitosti prepozna kao bogatstvo (nikako kao ugroženost), i u tom smislu odredi svoje kulturno-etičko ponašanje prema prema drugima i prema prirodi.
Recommended literature
1.   Čehok, I. Koprek: Etika - priručnik jedne discipline, Zagreb 1996. 2.   Koprek: Etika i metaetika (skripta), Zagreb 1997. 3.   J. Kasum: Komunikologija, skripta Pomorski fakultet Split, 1996.
Additional literature
1.   Becker, L. C.: A History of Western Ethics, New York-London 1992. 2.   Gfeller, N.: Kleine Geschichte der Ethik, Zurich 1991. 3.   Pomorska enciklopedija, LZ, Zagreb, 1986. 4.   Žitinski-Šoljić: Umjeće komuniciranja, Pomorski fakultet Dubrovnik, 1996.