NAJAVE

Inženjerska grafika u pomorstvu

Code:
PFS101
Study/semester:
  • PSP-B - semester 5
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
15 30 3
Kompetencije koje se stječu
Osnovna znanja tehničkog projiciranja i crtanja u AutoCAD-u koja omogućuju sudioniku u brodskom pogonu ili radionici izradu tehničkih nacrta.
Sadržaj

Pravila i preporuke ISO i DIN normi za oblikovanja tehničkog crteža. Skiciranje - izvlačenje ravnih crta, crtanje kružnica. Skiciranje predmeta u ortogonalnoj projekciji. Skiciranje predmeta u aksonometrijskoj projekciji. Izvlačenje presjeka i kotiraje. Pojednostavljeni prikazi u tehničkom crtanju. Sheme i simboli električnih, pneumatskih, hidrauličnih i toplinskih strojeva i uređaja. AutoCAD - podešavanje parametara, koordinatni sustav, baratanje crtežom, osnovne naredbe za crtanje, osnovne naredbe za mijenjanje crteža, pisanje teksta, blokovi, kotiranje, šrafiranje i osnove crtanja u tri dimenzije.

Recommended literature

1.   Kulenović, Z., Tehničko crtanje, VPŠ u Splitu, Split, 2003. 2.   Koludrović, Ć.,Tehničko crtanje u slici s kompjuterskim aplikacijama, Autorska naklada Koludrović Ć. i R., Rijeka, 1994. 3.   Burchard, B., Pitzer, D., Od ideje do projekta – AutoCAD 2000, Algoritam, Zagreb, 2000.

Additional literature

1.   Žunar, M., Tehničko crtanje, Zagreb, Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2001.

Način ocjenjivanja
- Download