NAJAVE

Termodinamika I

Code:
PFS112
Study/semester:
  • PSP-B - semester 5
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 4
Kompetencije koje se stječu
Poznavanje temeljnih zakona termodinamike, koji su potrebni za razumijevanje procesa toplinskih strojeva i procesa prijenosa topline.
Preduvjeti za upis
Mehanika II
Sadržaj
Uvod; održavanje mase i energije; svojstva radne materije; idealni i realni plinovi; toplina i specifični toplinski kapacitet; jednadžba stanja; miješanje i dodir plinova i para; glavni stavci termodinamike; zatvoreni i otvoreni kružni procesi, korisnost; entropija i nepovratnost.
Recommended literature
1.   Jurišić, K.: Termodinamika I , Pomorski fakultet Split, Split, 2004. 2.   Halasz, B.: Zbirka zadataka iz termodinamike I, FSB Zagreb, Zagreb, 2000.
Additional literature
1.   Bošnjaković, F.: Nauka o toplini I dio; Tehnička knjiga, Zagreb, 1976. 2.   Galović, A.: Termodinamika I, FSB Zagreb, Zagreb, 2002.