NAJAVE

Brodski prekrcajni sustavi

Code:
PFS225
Study/semester:
  • PSP-B - semester 6
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 3
Kompetencije koje se stječu
Osnove tehničko-tehnoloških značajki i kriterija primjene pojedinih vrsta prekrcajnih sredstava. Posebna pažnja usmjerena je na eksploatacijske značajke prekrcajnih sredstava ovisno o vrsti tereta, načinu rukovanja i primjenjenoj tehnologiji transporta.
Preduvjeti za upis
Nema
Sadržaj

Pojam rukovanja i tehnologije rukovanja teretom. Prekrcajna sredstva povremenog djelovanja. Dizalice. Prekrcajni mostovi. Osnovni elementi i mehanizmi dizalica. Zahvatna sredstva. Dizala. Tehničko-tehnološke značajke prijevozno-prekrcajnih sredstava. Teretni sustavi neprekidnog djelovanja. Pneumatski i hidraulični transport. Komparativna analiza primjene različitih prekrcajnih sredstava. Lučka prekrcajna sredstva. Proračuni radnog ciklusa i učinka prekrcajnih sredstava

Recommended literature

1.   Matić, A.: Prekrcajna sredstva u pomorskom transportu 1, Veleučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2000. 2.   Mavrin, I.: Transporteri, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999. 3.   Dundović, Č.: Metoda vrednovanja eksploatacijskih parametara lučkih obalnih dizalica, Pomorski zbornik 30, Rijeka, 1992. 4.   Dundović, Č.: Teorijske osnove za proračun vremena putanje lučkih obalnih i mobilnih dizalica, Zbornik radova Pomorskog fakulteta u Rijeci, Rijeka, 1992.

Additional literature

1.   Dević, M.: Dizalice i dizaličar, Zavod za zaštitu pri radu, Zagreb, 1970. 2.   Dundović, Č.: Metodologija planiranja i upravljanja lučkim prekrcajnim sredstvima, ISEP, Ljubljana, 1996. 3.   Dundović, Č., Kolanović, I.: Ocjena i tendencije razvitka prekrcajnih kapaciteta hrvatskih morskih luka, Pomorski zbornik 39, 2002.

Način ocjenjivanja
- Download