NAJAVE

Tehnika rukovanja brodom

Code:
PFN105
Study/semester:
  • PSP-B - semester 5
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 30 5
Kompetencije koje se stječu
Opće poznavanje čimbenika koji utječu na sustav manevriranja brodom i razumijevanje načina izvođenja manevara u svim uvjetima. Poznavanje načela i mjere sigurnosti pri manevriranju i tijekom boravka broda na mjestu priveza. Poznavanje svrhe i primjene. Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru.
Preduvjeti za upis
Sredstva pomorskog prometa, Brodski energetski sustavi
Sadržaj

Tehnika rukovanja brodom u različitim uvjetima, manevriranje u ograničenim vodama, manevar punog okreta, vez i odvez broda, upotreba propulzijskih i manevarskih sustava, sidrenje, plovidba brodom u teškim vremenskim uvjetima, manevarska i propulzijska obilježja, manevriranje u zonama odvojene plovidbe, međunarodna pravila o izbjegavanje sudara na moru, manevriranje u plitkim vodama, interakcija (međusobno uzajamno djelovanje): plićine (spruda), kanala, broda i tegljača, čamci i splavi za spašavanje, dokovanje, štete nastale brodskim pramčanim i krmenim valovima, plovidba u ili blizu leda.

Recommended literature

1.   R. Radulić: Manevriranje brodom, Zagreb, 2001. 2.   I. Buljan: Manevriranje brodom, Zagreb, 1982. 3.   Sjekavica Kačić: Pravila o izbjegavanju sudara na moru, Zagreb, 1982.

Additional literature

1.   B. Biočić, V. Jurić: Tegljači, Brodospas, Split, 1974. 2.   S. Lakoš: Manevriranje velikim brodovima, Pomorski zbornik 31, Rijeka, 1993. 3.   M. Russo: Pomorac, Split, 1997. 4.   C. Baptist: Tanker Handbook for deck officers, Glasgow, 2002. 5.   C.B. Barrass: F.R.N.A.Liverpol Polytechnic, Manoeuvring, 1979. 6.   R.Radulić: Međunarodna pravila za izbjegavanje pravila na moru, Split, 2005. 7.   Hydrographic Department Ministry of Defence, The Mariner’s Handbook, England, 1989.

Način ocjenjivanja
- Download