Najave

Aktivnosti i informacije

 
„ALUMNI“ Udruga bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta u Splitu (ALUMNI – Pomorski fakultet u Splitu) osnovana je dana 1. listopada 2015.

Rješenjem Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji od 28. prosinca 2015. ALUMNI – Pomorski fakultet u Splitu upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske, pod brojem 17005386, te su time stvorene pretpostavke za početak rada udruge.