Najave

Doktorski studij

Pomorski fakultet u Splitu je za sada suizvođač na doktorskom međusveučilišnom studiju Pomorstvo.  
Nositelj studija je Pomorski fakultet iz Rijeke.

Više o studiju na http://www.pfri.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=164&lang=hr