NAJAVE

Brodostrojarstvo

Preddiplomski studij BS

Preddiplomski studij BS temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama u području tehničkih znanosti. Studenti stječu kompetencije za vođenje, upravljanje i održavanje brodskih strojnih sustava.

Temeljni ciljevi preddiplomskog studija su:

  • redovito obrazovanje studenata za najviša brodostrojarska časnička zvanja za dizelmotorna, parna i električna propulzijska postrojenja bez obzira na jačinu porivne snage
  • održavanje i upravljanje strojnim lučko-transportnim sustavima i proizvodnim pogonima

Također, stečene kompetencije omogućavaju zapošljavanje u tvrtkama koje se bave tehnologijom pomorskog prometa, brodogradilištima te energetskim postrojenjima.

Studijski program prve dvije godine preddiplomskog studija (za studente upisane od 2005./2006. do 2012./2013. akademske godine), odnosno preddiplomskog studija (za studente upisane od 2013./2014. akademske godine do danas) u cijelosti sadrži program IMO Model Course 7.02, koji je propisan od Međunarodne pomorske organizacije temeljen na Međunarodnoj konvenciji o standardimaza izobrazbu (obuku), izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW) za obrazovanje drugog časnika stroja i upravitelja stroja za brodove s porivnom snagom 3000 kW ili jačim.

Studentima koji odslušaju i polože sve ispite iz prve dvije godine preddiplomskog studija brodostrojarstva (za studente upisane od 2005./2006. do 2012./2013. akademske godine), odnosno preddiplomskog studija (za studente upisane od 2013./2014. akademske godine do danas), Fakultet će izdati Uvjerenje. Uvjerenje se izdaje u svrhu stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti i dopunske osposobljenosti prema odredbama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. Pored uvjerenja studentu se izdaju i odgovarajuće Potvrdnice o završenim programima izobrazbe*, što uz određenu praksu na brodu omogućava polaganje ispita za najveća časnička zvanja.

Nakon završenoga trogodišnjega preddiplomskog studija student stječe akademski naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodostrojarstva (univ. bacc. ing. nav. mech.)

Program preddiplomskog studija je usuglašen s odgovarajućim studijem na Pomorskom fakultetu u Rijeci i Odjelu za pomorstvo Sveučilišta u Dubrovniku, čime je omogućena pokretljivost studenata i nastavnika.

*) Napomena:

Položeni ispiti ne podrazumjevaju automatizmom i priznavanje programa izobrazbe. Potvrdnice se izdaju onim studentima koji su odslušali i položili sve ispite, ali i odradili sve ostale obaveze iz studija kako to propisuje Pravilnik o studiranju i Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

Potvrdnica o završenim programima izobrazbe ne izdaju se pojedinačno, niti prije završetka cijelog trogodišnjeg studija (odnosno za studente upisane akademske godine 2005./2006. do 2012./2013. ne prije položenih svih ispita iz prve dvije godine studija).
 

Prilozi:

Posebni programi izobrazbe

Prilog C dopunske osposobljenosti