NAJAVE

Morana Mratović
Predavač


KONTAKT

E-mail
morana@pfst.hr
Zavod / služba
Katedra za strane jezike

Kod Kolegij Studij
PFP107 Njemački jezik II PTJM-B, 2 sem.
PFP108 Njemački jezik III PM-B, 3 sem.
PFP168 Njemački jezik I PTJM-B, 1 sem.
PFP169 Njemački jezik IV PTJM-B, 4 sem.
PFP109 Njemački jezik V PM-B, 5 sem.
PFP168 Njemački jezik I PM-B, 1 sem.
PFP107 Njemački jezik II PM-B, 2 sem.
PFP109 Njemački jezik V PTJM-B, 5 sem.