NAJAVE

Matematika II

Kod:
PFP112
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 45 5
Ishodi učenja

1. izračunati određene integrale jednostavnijih elementarnih funkcija
2. primijeniti osnovne integracijske metode pri rješavanju neodređenih i određenih integrala
3. procijeniti određeni integral pomoću neke numeričke metode
4. primijeniti određeni integral u geometriji i fizici
5. analizirati (ne)prekidnost, derivabilnost i diferencijabilnost funkcije više varijabli
6. istražiti lokalne i vezane ekstreme funkcije više varijabli
7. prepoznati, razlikovati i riješiti najvažnije obične diferencijalne jednadžbe prvog i drugog reda

Kompetencije koje se stječu
usvajanje znanja iz onih područja matematike koja su nužna za svladavanje nastavnih programa ostalih kolegija predviđenih nastavnim planom.
Preduvjeti za upis
Matematika I
Sadržaj

Primitivna funkcija i neodređeni integrali. Metode integriranja. Newton-Leibnizova formula. Primjena određenog integrala. Numeričko integriranje. Nepravi integrali. Funkcije dvije i više varijabli. Diferencijalne jednadžbe prvog reda (homogene, linearne, Bernoulijeva). Diferencijalne jednadžbe drugog reda. Vektorska analiza.

Preporučena literatura

1. N. Uglešić: Viša matematika, II, Split, 2000. 2. I. Slapničar: MATEMATIKA 2, FESB Split, 2008.

2. I. Slapničar: MATEMATIKA 2, FESB Split, 2008.

3. M. Tomašević: Skupovi, brojevi i funkcije, Visoka pomorska škola u Splitu, 2001.

4. M. Tomašević: Matrični i vektorski račun, Pomorski fakultet u Splitu, 1998.

5. B. P. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete, Zagreb, 1995.

Dopunska literatura

1. B. Pavković, B. Dakić: Polinomi, Školska knjiga, Zagreb, 1988.

2. M. Ušćumlić, P. Miličić: Zbirka zadataka iz više matematike I, Naučna knjiga, Beograd, 1989.

3. Grupa autora: Matematika 2 ZBIRKA ZADATAKA, FESB Split, 2012.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje