NAJAVE

Tjelesna i zdravstvena kultura

Kod:
PFP147
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 3. semestar
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
0 30 1
Sadržaj

Program je koncipiran tako da student vježbanjem postigne takvu psihofizičku formu koja je dostatna za uredno obavljanje poslova i zadataka u okviru struke. Ovako organiziran program dominantno utječe na razvoj energetske komponente. Sadržaji koji se primjenjuju su: prirodni oblici kretanja, vježbe oblikovanja, vježbe snaženja s naglaskom na repetitivnu snagu, trčanja, elementarne igre, košarka, plivanje, vaterpolo, veslanje, jedrenje, ronjenje i planinarenje.

Preporučena literatura

1.   Lozovina V.: Sportovi na vodi, Sveučilišni udžbenik, Split 2001. 2.   Polić B., Vitas M., Opavsky P.: Vježbe oblikovanja, Institut za fizičku kulturu, Partizan, Beograd 1954.

Dopunska literatura

1.   Colwin C. M.: Plivanje za 21. stoljeće, prijevod, Tomislav Karlo, Zagreb, Gopal 1998. 2.   Lozovina V. : Jednadžba specifikacije sportske aktivnosti, Split 1996. 3.   Körner T., Schwanitz P.: Rudern, Sportverlag Berlin, 1985. 4.   Wilke K., Madsen Ö.: Das Training des jugendlichen Schwimmers – Schondorf: Hofmman, 1983. 5.   Schriftenreihe zur Praxis der Leibeserziehung und des Sports, 1971. 6.   Counsilman J. E. : Handbuch des Sportschhwimmens fur Trainer, Lehrer und Athleten, Bockenem/Hclowin, C. M., 1980.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje