NAJAVE

Pomorski engleski V

Kod:
PFP160
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 5. semestar
Izvoditelj/i kolegija:
Izvedbeni program
Preuzimanje
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 30 4
Ishodi učenja

Nakon položenog ispita iz kolegija Engleski jezik V student će na engleskom jeziku uporabom termina pomorskog engleskog:

1) opisati povijesni razvoj plovila i građevne materijale

2) nabrojiti temeljne dijelove krstaša i motornih plovila te odgovarajuće opreme i opisati njihove funkcije

3) opisati suvremena mala i srednja beodogradilišta te komentirati razvoj male brodogradnje u Hrvatskoj

4) komentirati uporabu nautičkih instrumenata i drugih pomagala u navigaciji

5) razlikovati metode određivanja pozicije

6) opisati vrste jedrenja i povezati ih s postupkom planiranja putovanja

Kompetencije koje se stječu
Svladavanje komunikacijskih vještina na engleskom jeziku potrebnim studentima u budućem radnom okruženju. Razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Usvajanje i unaprjeđivanje relevantnih elemenata gramatike i unaprjeđivanje vladanja posebnim registrima pomorskog engleskog: poslovni, pravni i tehnički engleski, engleski u pomorstvu, informatici i javnom informiranju. Osposobljenost za samostalno istraživanje, izvještavanje, prezentiranje (usmeno i pismeno) i raspravu o niže navedenim temama vježbi i predavanja.
Preduvjeti za upis
Engleski jezik I, II, III, IV
Sadržaj

Vrste brodica, jahti i pogona, brodogradnja i mala brodogradnja u Hrvatskoj, navigacija i pomagala u navigaciji.

Preporučena literatura

1.Skračić,T., (2010)Waypoint, Pomorski fakultet u Splitu

2.Čulić-Viskota, A., Nastavni materijali

Dopunska literatura

1.Tekstovi iz stručnih publikacija i časopisa Notices to Mariners, Maritime Reporter, Marine Technology, i sl.

2. Internet izvori: http://www.yachtworld.com/ ; http://www.yachtingmagazine.com/ www.yacht-charter-croatia.com/ ; www.beachcalifornia.com/california-harbors.html i sl.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje