NAJAVE

Pomorski engleski VI

Kod:
PFP161
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Izvedbeni program
Preuzimanje
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 30 4
Ishodi učenja

Nakon položenog ispita iz kolegija Engleski jezik VI student će na engleskom jeziku uporabom termina pomorskog engleskog:

1) komentirati Pravila o izbjegavanju sudara na moru, uporabu svjetlosnih i zvučnih signala u navigaciji;

2) komentirati pravila Međunarodne konvencije o sigurnosti života na moru koja se odnose na brodice i jahte;

3) povezati tehnike sidrenja s vrstama morskog dna i vremenskim uvjetima te opisati tehnike pristajanja jahtom;

4) preispitati motive za gradnju marina na određenom području te identificirati uzroke mogućih problema;

5) izdvojiti najvažnije objekte i usluge u marini i povezati ih s njihovim namjenama;

6) komentirati ulogu nautičkog turizma kao hrvatskog konkurentnog proizvoda;

7) povezati izvore onečišćenja iz marina s posljedicama na morsko okruženje te komentirati mjere zaštite od istih;

8) opisati organizacijski model luke i funkcije lučkih vlasti i službi;

9) komentirati brodsku dokumentaciju neophodnu za jahte i osiguranje jahti.

Kompetencije koje se stječu
Svladavanje komunikacijskih vještina na engleskom jeziku potrebnim studentima u budućem radnom okruženju. Razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Usvajanje i unaprjeđivanje relevantnih elemenata gramatike i unaprjeđivanje vladanja posebnim registrima pomorskog engleskog: poslovni, pravni i tehnički engleski, engleski u pomorstvu, informatici i javnom informiranju. Osposobljenost za samostalno istraživanje, izvještavanje, prezentiranje (usmeno i pismeno) i raspravu o niže navedenim temama vježbi i predavanja.
Preduvjeti za upis
Engleski jezik I,II,III,IV,V
Sadržaj

Pravila za izbjegavanje sudara na moru, navigacijska svjetla, izvanredne okolnosti i komunikacija, sidrenje, pristajanje, marine i nautički turizam, onečišćenje i očuvanje mora, primjeri održivog razvoja otoka, luke i njihova uprava, brodska dokumentacija i osiguranja.

 

Preporučena literatura

1.Skračić,T. (2010) Waypoint, Pomorski fakultet u Splitu

2.Čulić-Viskota,A., Nastavni materijali

Dopunska literatura

1.Tekstovi iz stručnih publikacija i časopisa Notices to Mariners, Maritime Reporter, Marine Technology, i sl.

2.Internet izvori: http://www.yachtworld.com/ ; http://www.yachtingmagazine.com/ www.yacht-charter-croatia.com/ ; www.beachcalifornia.com/california-harbors.html i sl.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje