NAJAVE

Njemački jezik I

Kod:
PFP168
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 15 2
Ishodi učenja

Studenti će voditi jednostavne dijaloge (osobno predstavljanje, traženje i davanje informacija).
Prepoznavati će i analizirati glagolske oblike u sadašnjem vremenu.
Razlikovat će glagole s nenaglašenim i naglašenim premetkom i konjugirati ih u prezentu na odgovarajući način.
Studenti će sastavljati jednostavne i proširene rečenice (izjavne i upitne) u sadašnjem vremenu.

Kompetencije koje se stječu
Savladavanje osnovnih jezičnih struktura njemačkog pomorskog jezika iz područja gramatike i sintakse, osnovnih pojmova vezanih uz brod, mornarske vještine, osnovnu brodsku opremu i navigaciju.
Sadržaj

Basiswortschatz, Hilfsverben, Konjugation von starken und schwachen Verben im Präsens, Der bestimmte und unbestimmte Artikel, Personalpronomen, Possessivpronomen, Satzarten, Satzordnung, Konjugation von schwachen und starken Verben im Perfekt, Teile des Schiffes, Klasseneinteilung von Schiffen, Schiffsregister, Schiffsmaße, Gewichtsmaße und Raummaße, Schiffsbau, Notsignale, Seeverkehrdefinitionen, Seestraßenordnung

Preporučena literatura

1.   Aufderstraße, H., Bock, H., Müller, J., Müller, H.: Themen neu 2, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2004. 2.   Fox, R.: Verkehrswesen, Školska knjiga, Zagreb, 1996. 3.   Hering, A., Matussek, M.: Geschäftskommunikation, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2000.

Dopunska literatura

1.   Marčetić, T.: Pregled gramatike njemačkog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1999. 2.   Hurm, A.: Njemačko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1998.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje