NAJAVE

Pomorski engleski IV

Kod:
PFP182
Studij/semestar:
  • PTJM-B - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Izvedbeni program
Preuzimanje
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 30 4
Ishodi učenja

Nakon položenog ispita iz kolegija Engleski jezik IV student će na engleskom jeziku uz uporabu termina iz pomorskog engleskog:

1) opisati sigurnosnu opremu jahte i komentirati uporabu njenih dijelova;

2) razlikovati vrste obuće i odjeće za jedrenje i usporediti materijale rabljene nekad i danas;

3) kategorizirati zračne mase, vremenske sustave i oblake;

4) povezati utjecaj vjetra sa stanjem mora i gibanjem plovila;

5) identificirati uzroke i posljedice nastanka sumaglice i magle, te opisati postupke voditelja plovila u uvjetima smanjene vidljivosti;

6) analizirati strukturu vremenskog izvješća i prognoze;

7) opisati uzroke i posljedice morskih mijena, razlikovati vrste morskih mijena i definirati njihov raspon;

8) kategorizirati vrste krstaša prema namjeni i komentirati njihove osobine.

Kompetencije koje se stječu
Engleski kao jezik komuniciranja u svjetskom pomorstvu stjecanje komunikacijske sposobnosti studenta na engleskom jeziku u cilju ostvarivanja sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša ovladavanje jezičnim znanjima i vještinama radi osposobljavanja za učenje, stjecanje znanja i praćenje tehnološkog razvitka svjetskog pomorstva, pomorskog prava te komunikacijsko osposobljavanje studenta za prezentiranje pomorskih tema na engleskom jeziku razvijanje osnovnih četiriju jezičnih vještina: čitanje, slušanje, pisanje i govor; poticanje i razvijanje kognitivnih sposobnosti studenata, razvijati intelektualne sposobnosti kritičkog mišljenja i kreativnost u analiziranju, interpretiranju i evaluiranju informacija, razvijati sposobnost rada u grupi.
Preduvjeti za upis
Engleski jezik I, II, III
Sadržaj

Sigurnosna oprema posade i krstaša, meteorologija, morske mijene, vrste jahti.

Preporučena literatura

1.   Čulić-Viskota,A., (2001.) Engleski jezik, Visoka pomorska škola Split

Dopunska literatura

1.   Eastwood J. Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2003.

2.   Pritchard B. Hrvatsko-engleski rječnik pomorskog nazivlja, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

3. Tekstovi iz odabrane bibliografije i stručnih publikacija i časopisa kao što su «Notices to Mariners», «Maritime Reporter», «Marine Technology» itd.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje