NAJAVE

Talijanski jezik III

Kod:
PFP187
Studij/semestar:
 • PTJM-B - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 15 2
Ishodi učenja

Nakon položenog ispita student će znati:

 • komparirati;
 • izraziti radnju u prošlosti koja se dogodila prije druge prošle radnje;
 • koristiti konjunktiv prezenta za izražavanje nesigurnosti, sumnje, itd. u sadašnjosti;
 • koristiti konjunktiv imperfekta  i pluskvamperfekta za izražavanje nesigurnosti, sumnje, itd. u prošlosti;
 • zapovjedni način: imperativ;
 • izraziti pogodbe;
 • koristiti pasiv;
 • korisititi upravni i neupravni govor.
Kompetencije koje se stječu
Osnovna konverzacija uz pregled talijanske gramatike i vokabulara vezan za svakodnevne situacije. Upoznavanje određenih oblika i riječi iz stručnog jezika vezanog za pomorstvo. Jezik korespondencije. Razumijevanje pročitanog stručnog teksta.
Sadržaj

Stupnjevi komparacije; što se obično kaže i odgovori u određenim svakodnevnim situacijama (fraze); pluskvamperfekt; slaganje vremena; čestice “ne”, “ci”, “vi”; konjunktiv prezenta pravilnih glagola; konjunktiv prezenta nepravilnih glagola; konjunktiv imperfekta i pluskvamperfekta; slaganje vremena; imperativ; pogodbe; pasivno glagolsko stanje; bezlični glagolski oblici; upravni i neupravni govor

Preporučena literatura
 1. Katerinov K., Boriosi, C.: La lingua italiana, Guerra ed., Perugia
Dopunska literatura
 1. Tekstovi i gramatičke vježbe iz skripta škole «Leonardo da Vinci» u Firenzi.
 2. Novinski članci vezani za nautički turizam.
 3. Izbor stručnih tekstova iz priručnika «Guida al diporto nautico» - Flavio Gugliemi
 4. Promotivni priručnik za «Acy Marina»
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje