NAJAVE

Talijanski jezik IV

Kod:
PFP188
Studij/semestar:
 • PTJM-B - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 15 2
Ishodi učenja

Nakon položenog ispita student će znati:

 • koristiti imperativ pri izdavanju naredbi sastaviti pogodbu
 • koristiti upravni i neupravni govor za pričanje i prepričavanje događaja
 • opisati pomorsku nezgodu kao prošli događaj
 • nabrojiti dijelove brodice nabrojiti vrste jedara i opisati materijale od kojih su napravljena
 • nabrojiti i opisati vrste manevara u jedrenju
 • definirati regatu i pravila natjecanja
 • opisati marinu i njene sadržaje
 • nabrojiti brodske dokumente i obrazložiti brodsko osiguranje.
Kompetencije koje se stječu
Osnovna konverzacija uz pregled talijanske gramatike i vokabulara vezan za svakodnevne situacije. Upoznavanje određenih oblika i riječi iz stručnog jezika vezanog za pomorstvo. Jezik korespondencije. Razumijevanje pročitanog stručnog teksta.
Sadržaj

Oblici i upotreba imperativa; Pogodbe: vrste i upotreba; Pasivno glagolsko stanje i glagoli u pasivu; Bezlični oblik glagola; Upravni i neupravni govor; Brodovi i pomorske nezgode; opis događaja u prošlosti; Dijelovi brodice: pomična oputa, nepomična oputa, jarbol i jedrilje; Vrste jedara i materijala; Jedrenje na lijevim – desnim uzdama; stvarni i prividni vjetar; Vrste manevara u jedrenju; regate; marine; brodski dokumenti; osiguranje; pomorske nezgode jedrilica.

Preporučena literatura

1.   Katerinov K., Boriosi, C.: La lingua italiana, Guerra ed., Perugia

Dopunska literatura
 1. Tekstovi i gramatičke vježbe iz skripta škole «Leonardo da Vinci» u Firenzi.
 2. Novinski članci vezani za nautički turizam.
 3. Izbor stručnih tekstova iz priručnika «Guida al diporto nautico» - Flavio Gugliemi
 4. Promotivni priručnik za «Acy Marina»
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje